Československé legie Rusko

Už na počátku první světové války v roce 1914 se rozhodli bojovat za samostatnost našeho národa, který chtěli vymanit z područí Rakousko-Uherska. Během válečných let pak tato idea postupně nabývala konkrétní tvar. Z vojenských dobrovolníků se stal základ armády samostatného Československa. A z jejich příběhu jedna z nejslavnějších novodobých národních legend.
Českoslovenští legionáři v Rusku vstoupili do tamní občanské války proti bolševikům a zásadním způsobem tím ovlivnili výsledek první světové války.

Československé legie
Balíček karet
Obsah balení

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.