listopad 1914
Starodružiníci

K 7. listopadu 1914 měla Česká družina 25 důstojníků a 877 členů mužstva. K tomuto datu byla jednotka rozkazem generála Nikolaje I. Ivanova, velitele ruského Jihozápadního frontu, přičleněna do stavu jeho 3. armády, které velel generál Radko Dimitrijev. Ten uspořádal v Jaroslavli slavnostní přehlídku jednotky a po rotách ji rozdělil mezi jednotlivé armádní sbory. Češi měli za úkol především průzkum u nepřítele. Členové České družiny byli totiž většinou vzdělaní lidé, kteří kromě ruštiny a němčiny ovládali i další cizí jazyky. Počítalo se s nimi také pro roli agitátorů a tlumočníků při plánovaném průlomu na Slovensko a pak i do českých zemí. K tomu ovšem nikdy nedošlo. Dne 27. listopadu 1914 se Češi poprvé zapojili do bojové akce, konkrétně 3. rota u vesnice Ksiažnice, kde se jí bez vlastních ztrát podařilo zajmout 40 nepřátel.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.