23. května 1918
Válka s bolševiky

V reakci na incident v Čeljabinsku a československý útok na tamní úřad sovětu komisař Trockij prohlásil, že každý Čechoslovák přistižený na železnici se zbraní v ruce má být zastřelen. V telegramu všem sovětům na magistrále vydal příkaz k zastavení čs. vlaků všemi dostupnými prostředky. Příslušníci legií pak měli dostat na vybranou – buď vstoupí do Rudé armády, nebo do pracovních oddílů. Kdo se nevzdá, měl být zastřelen. Obsluha telegrafních stanic však legionářům obsah telegramu vyzradila, takže byli na mnoha místech včas varováni. V Moskvě bolševici v noci 21. května 1918 zatkli oba místopředsedy Odbočky čs. národní rady v Rusku Prokopa Maxu a Bohumila Čermáka. Přišli pro ně příslušníci Mimořádné komise pro boj s kontrarevolucí neblaze proslulé Čeky. Předpokládali, že po zatčení představitelů Odbočky zavládne mezi legiemi chaos.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.