1886—1930
Stanislav Čeček

Velitel všech čs. jednotek na Dálném východě Stanislav Čeček nebyl pro svou výšku 165 centimetrů málem odveden do armády. Vystudoval Obchodní akademii a jako fi nanční úředník u fi rmy Laurin a Klement působil v Moskvě. Tam ho zastihla válka. Místo aby po mobilizaci nastoupil v rakouskouherské armádě, dal se v srpnu 1914 do řad České družiny. Složil důstojnickou zkoušku a byl jmenován podporučíkem. V řadách ruské armády se vyznamenával především jako velitel průzkumníků. V červnu 1917 byl jmenován velitelem 1. praporu 1. čs. střeleckého pluku, což byl základ legií v Rusku. Vyznamenal se u Zborova, o rok později se stal plukovníkem a byl jmenován velitelem celé Povolžské fronty. Doma nadále působil v armádě a stal se generálem, ale zdravotní problémy, které si přivezl z Ruska, způsobily jeho předčasnou smrt.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.