17. července až 16. srpna 1918
Boje o tunely

Komplikace při cestě čs. vlaků se daly očekávat na jižním břehu Bajkalského jezera, kde si členitý terén vyžádal při výstavbě transsibiřské magistrály proražení dvaatřiceti tunelů. Bolševici se je snažili zničit a tím zastavit postup legií na Vladivostok. Bylo třeba bolševiky obejít. Zatímco Východní skupina čs. vojska na sebe poutala hlavní síly bolševických vojsk, legionářské oddíly pod velením pplk. Borise F. Ušakova se přeplavily 16. srpna 1918 na třech parnících s vlečenými čluny ke stanici Posolskaja za posledním tunelem v týlu nepřítele. Stanici obsadily a rozebraly koleje. Ušakov pak zavolal blízkou sovětskou posádku, aby poslala lehká děla, kulomety a munici. Vagóny se zásilkou pochopitelně vykolejily a Ušakovovi muži se výzbroje zmocnili. Poté až do 19. srpna čelili přesile bolševiků a čekali, až se k nim jejich druzi probijí.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.