13. března 1918
Únik z pasti

Čs. armádní sbor v Rusku měl po bolševickém puči velký problém. V případě zajetí jeho členů Němci či Rakušany jim hrozila poprava. Legie se musely stáhnout přes významný železniční uzel Bachmač ohrožovaný německým postupem. Dočkaly se sice podpory ze strany bolševických jednotek, které považovaly postup Němců přes Ukrajinu za porušení brestlitevského míru, ale ta nebyla nikterak výrazná. Přestože útočící německé divize měly převahu v počtu mužů i výzbroje, dokázali je legionáři zatlačit zpět. Vyznamenali se třeba plk. Červinka, kpt. Kadlec nebo por. Čeček. Za úspěšným odsunem legií stál i ruský pplk. Ušakov, který se svými muži zde držel pozice až do odjezdu posledního legionářského vlaku. Čs. ztráty tu z osmi tisíc nasazených mužů činily zhruba 150 padlých, německé pak asi dvojnásobek.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.