léto 1918
Ovládnutí magistrály

Na počátku bojů s bolševiky byli legionáři na transsibiřské magistrále rozděleni do šesti izolovaných skupin. Zbraně, které na jaře 1918 museli odevzdat bolševikům, nahradili z dobytých zbrojních skladů. Prvořadým cílem bylo izolované oddíly propojit. Operativnost legií dokládají boje o průchod kolem Bajkalského jezera. Čs. Jednotky spolu s ruskými vojáky plukovníka Ušakova se na parnících vylodily v týlu nepřítele. Parníkům se podařilo potopit na jezeře jeden ledoborec a další parník poškodit a zahnat. 31. srpna 1918 se po třech měsících bojů dostala celá transsibiřská magistrála do československých rukou. Úspěch legií znamenal, že se do bojů v Evropě nemohli zapojit němečtí a rakousko-uherští zajatci. Tím si Čechoslováci u západních mocností vysloužili uznání československé samostatnosti.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.