do konce léta 1918
Spojování skupin

Roztroušené skupiny legionářů se začaly rychle spojovat. Nejdříve se to 1. června 1918 podařilo Mariinské a Novonikolajevské skupině a vytvořily skupinu Sibiřskou. Osm dní poté se nově utvořené skupině podařilo propojit se skupinou Čeljabinskou. Pro potřeby operativnějšího postupu a velení se pak Čeljabinská skupina rozdělila na skupinu Západní a Severozápadní, zatímco dosavadní Sibiřská skupina byla přejmenována na skupinu Východní. Její akce pak uvolnila 20. června z obklíčení bolševiky skupinu Nižněudinskou, jejíž jednotky se k ní přidružily. Společně pak postupovaly jejich oddíly dál na východ. U Bajkalského jezera zatím zůstávala osamocena Vladivostocká skupina. S ní se Východní skupina nakonec propojila, a tak 10. června 1918 na magistrále vznikly tři skupiny čs. vojsk – Západní, Severozápadní a Východní.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.