1885—1918
Jan Gayer

Velitel legií Jan Gayer se narodil v Přerově, vystudoval hospodářskou školu, stal se agronomem a statkářem až v daleké Brazílii. Po vypuknutí Velké války sloužil jako důstojník rakousko-uherské armády v Srbsku a později na ruské frontě. Do ruského zajetí se dostal v roce 1915 a o rok později vstoupil do čs. legií. V létě 1917 byl pověřen náborem nových dobrovolníků. Později se stal členem důstojnického čestného soudu a mimo jiné vypracoval systému povelů v českém jazyce. V bitvě u Bachmače ve funkci pomocníka velitele pluku vyvedl muže první divize z obklíčení. Výborně si už jako poručík vedl v bojích u Lipjagu. Nejdříve rozbil a zahnal oddíly bolševiků a pak 4. června 1918 vedl osobně celý pluk do útoku na bodáky. Tam byl střelbou z kulometu těžce raněn a zemřel o dva dny později. Pohřben byl v Samaře.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.