1890—1918
Jiří Klecanda

Významný organizátor legií Jiří Klecanda se dostal do Ruska roku 1909 v rámci svých studií byzantologie. Věnoval se posilování národního uvědomění svých krajanů a v srpnu 1914 sestavil Pamětní spis o československé otázce. Byl také členem delegace, která téhož roku odevzdala ruskému carovi memorandum na toto téma. O rok později se stal tajemníkem nově vzniklého Svazu československých spolků na Rusi. Masaryk ve svých pamětech uvádí, že Klecanda byl velkou pomocí při tvorbě legií, protože dobře znal poměry na ruských ministerstvech i v armádě. V říjnu 1917 byl Klecanda jmenován zástupcem Čs. národní rady u nejvyššího velitele ruských front. Přestože byl proti bolševikům, vyjednával s nimi a dosáhl dohody o přesunu legií do Vladivostoku. V dubnu 1918 z vyčerpání onemocněl a zemřel ve vlaku v Omsku.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.