6. července 1918
Zpět na Volhu

Odlehčit jednotkám na západní frontě měla Povolžská fronta. Byla domluvena v polovině dubna 1918 na jednání zástupců západních spojenců se zástupci ruských protibolševických sil. Hlavní úlohu při tom měly sehrát čs. jednotky, které se musely obrátit a vyrazit zpět na západ. Legionářský Prozatímní výkonný výbor se to dozvěděl až 22. června 1918. Pět set kilometrů dlouhá fronta se začala tvořit během července 1918. Sedmého tohoto měsíce se sešel výkonný výbor penzenské skupiny čs. vojsk v Ufě a plk. Vojcechovský předal příkaz plk. Čečkovi k jejímu zřízení. Legie v tom ale nepředpokládaně zůstaly samy a jejich velení bylo nuceno 20. srpna 1918 vydat rozkaz k mobilizaci všech Čechů a Slováků v sibiřských zajateckých táborech. Také musely být staženy všechny čs. jednotky v Zabajkalí a na Dálném východě.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.