17. května 1918
Vzpoura v Čeljabinsku

Zadržované vlaky s odzbrojenými čs. jednotkami stály i na nádraží v Čeljabinsku, v tomto případě s příslušníky 3. a 6. československého střeleckého pluku. V protisměru putoval vlak s maďarskými, německými a rumunskými válečnými zajatci. Mezi Maďary a Čechoslováky nebyly tehdy nejlepší vztahy. Z rozjíždějícího se vlaku jeden Maďar hodil na čs. ešalon kus železa, který trefil do hlavy českého střelce Ducháčka a vážně ho poranil. Rozzuřeným legionářům se podařilo ujíždějící vlak zastavit. Pachatele z vlaku vytáhli a zlynčovali. Když deset neozbrojených legionářů přišlo dobrovolně místnímu sovětu příčinu konfliktu vysvětlit, byli zadrženi. Dopálení legionáři ve stanici vtrhli na úřad sovětu, své druhy osvobodili a s vybojovanými zbraněmi obsadili město. Následně vše předali místní nesovětské samosprávě a stáhli se.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.