14. května 1918
Čeljabinský incident

Přesun československých legií nebyl tak hladký, jak slibovala dohoda s bolševiky z března 1918. Největším problémem bylo setkávání s německými a rakousko-uherskými zajatci v železničních stanicích. Zatímco zajatecké vlaky mířící na západ měly na trati přednost, legionáři museli trpělivě čekat, až se jim uvolní trať k odjezdu na východ. Mezi zajatci a legionáři docházelo k řadě slovních útoků. Velký konfl ikt s fyzickým napadením vypukl 14. května 1918 v Čeljabinsku, kde při průjezdu stanicí maďarský voják ze zajateckého vlaku těžce zranil jednoho z legionářů hozeným kusem železa. Legionáři vlak zastavili, viníka z vlaku vytáhli a zlynčovali. Čeljabinský sovět část Čechoslováků za tento incident uvěznil. Ostatní legionáři se následně zmocnili klíčových pozic ve městě, odzbrojili bolševické jednotky a své druhy osvobodili.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.