počátek roku 1919
Vnucená reforma

Štefánikovy reformy z konce roku 1918 byly řadovými legionáři přijaty s nelibostí. Zrušením volených komitétů u rot a praporů přišli o možnost ovlivňovat dění v jednotkách. To považovali za své privilegium a projev toho, že armáda odpovídá demokratickým zásadám. U mnohých jednotek se k tradici volených komitétů a sjezdů nelegálně vrátili. Ovšem ani na nejvyšší úrovni se plány ministra obrany nerealizovaly. Ofenzivy na Urale i v Západní Sibiři se neuskutečnily a legie tam naopak předávaly pozice Kolčakovým jednotkám, aby se mohly stáhnout k transsibiřské magistrále. Odpor k reformám vyvrcholil 20. května 1919 v Tomsku na nelegálním 2. sjezdu vojska, kde muži žádali ukončení spojenectví s Kolčakem a co nejrychlejší návrat do vlasti. Generál Syrový sice nechal delegáty sjezdu zatknout, ale na některé jejich požadavky musel přistoupit.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.