Více o sadě

Zpět na Časovou osu sady

Sadu kupujte v e-shopu

Obsah balení

  • 108 hracích karet
  • Plakát (klíč časové osy)
  • Příručka
  • Bonusové karty
  • Desetimístný kód k odemčení obsahu o sadě na tomto webu

Co je Whooshback?

Slovo whooshback je novotvar, který ve slovníku nenajdete. Skládá se ze slov whoosh (šup) a back (zpět), což dobře vystihuje podstatu našeho projektu, tedy jakýsi výlet do minulosti za konkrétní historickou událostí. Také naše sada Whooshback! je novotvarem a složeninou. Bezesporu je to karetní hra, ale nazývat ji jenom karetní hrou by bylo neúplné a zavádějící. Stejně tak je to výuková pomůcka, sběratelský artefakt či určitá forma literárního díla. Zní to komplikovaně, ale opak je pravdou. Je to prostě Whooshback! Takhle jednoduché to je.

CO JE SOUČÁSTÍ

Sada Whooshback! se skládá z několika prvků, které jsou spolu vzájemně provázané a vytvářejí logicky se doplňující celek. Přitom ale každý z těchto prvků dobře funguje i samostatně. Základem je sto osm karet s motivy historické události. K nim patří velký oboustranný plakát a příručka, kterou právě držíte v rukou. V sadě najdete ještě doplňkové karty, z nichž nejdůležitější je Divoká karta. Všechny prvky, které najdete ve fyzickém balení Whooshback!, mají ještě logickou souvislost s obsahem tohoto webu www.whooshback.com.

HRACÍ JAKO KAŽDÉ JINÉ

Whooshback! obsahuje sadu sto osmi karet se symboly francouzských karet, tedy KÁRY, SRDCE, KŘÍŽE a PIKY. Jde o dva balíčky se shodnými symboly, které se liší barevností reversů (rubových stran) – tmavý a světlý balíček. Každý balíček doplňují dva žolíky JOKER. Je vám to povědomé? Jistě, jde o klasickou sadu karet pro Kanastu nebo Žolíky. Když použijete jen jeden balíček, máte sadu například pro Poker. Se sadou Whooshback! si zahrajete celou řadu klasických karetních her, dokonce i Prší.

ČASOVÁ OSA

Kromě logiky hracích karet má sada Whooshback! logiku ještě karet vykládacích, nebo přesněji výkladových. Ze 108 karet jich je 76 dějových a 32 osobnostních. Dějové karty jsou všechny karty číselné (hodnoty 2 až 10) a všechny žolíky (JOKER). Na aversu (lícní straně) mají motiv děje. Osobnostní karty jsou všechny karty hlavové (J, Q, K) a všechna esa (A). Na aversu mají portrét osobnosti, která s motivem sady úzce souvisí. Na rozdíl od klasické sady kanastových karet se motivy aversů na tmavém a světlém balíčku u karet Whooshback! neopakují. Každý motiv je v balíčku sto osmi karet pouze jednou. 76 dějových karet lze vyložit do rozvětvené časové osy podle návodu na přiloženém plakátu, v příručce či na tomto webu.

VYKLÁDÁME DĚJINY

Z karet v hodnotách 9, 10 a JOKER (celkem 20 karet) sestavíte hlavní časovou osu. Ta vás rychle provede celou historickou událostí, které se sada věnuje. Některé karty na hlavní ose mají odbočky, což jsou skupiny obvykle čtyř karet, které podrobněji vysvětlují konkrétní událost. Celou rozvětvenou časovou osu vidíte na jedné straně plakátu. Každá karta je kromě karetního symbolu a kresleného motivu doplněna textem – názvem a krátkým popiskem. Už z těchto popisků získáte základní představu o probíraných událostech.

TEXTY, TEXTY A TEXTY

Na plakátu jsou dějinné události stručně vysvětleny delšími texty v chronologickém pořadí po jednotlivých odbočkách časové osy. Kromě krátkých popisků na samotných kartách má každá karta podrobnější popis, který najdete v příručce. Týká se to i karet osobnostních. Tak se o událostech dozvíte mnohem více. Ale to není vše. Propojíte-li papírovou sadu Whooshback! s webem www.whooshback.com, dozvíte se ještě více. Zde totiž budou texty k jednotlivým kartám postupně doplňovány o další informace a externí odkazy.

TŘIKRÁT KE STEJNÉMU VÝSLEDKU

Klíč k sestavení časové osy, kterou si můžete poskládat z dějových karet, najdete na přiloženém plakátu, v příručce, a do třetice i na webu, kde je osa interaktivní. Každá z těchto časových os vypadá trošku jinak, ale všechny jsou seřazeny stejně a z karet podle nich poskládáte vždy stejný obrazec. Pokud se vám tedy líbí plakát natolik, že si jej budete chtít vylepit na stěnu, nemusíte se bát, že tím přijdete o klíč k sestavení časové osy ve hře. Stále ho budete mít v příručce nebo na webu. A zrovna tak není třeba se připojovat na internet a můžete pracovat pouze s papírovou verzí karet.

TEXTY STÁLE PŘIBÝVAJÍ

Informace ke kartám nejsou statické ani konečné. Na samotné karty, na plakát, ani do příručky už žádné texty samozřejmě nepřibudou, ale webová stránka je v tomto směru dynamická a flexibilní. Kromě základních textů zde k jednotlivým kartám budou přibývat další informace a externí odkazy. Registrovaný uživatel, který fyzicky vlastní sadu Whooshback!, bude výhledově moci obsah webu ovlivňovat a doplňovat. Zakoupením sady totiž získává exkluzivní přístup k webové stránce a na rozdíl od běžného uživatele se může i zapojit do doplňování stávajících textů. Doplňky textů samozřejmě podléhají editaci a schvalování administrátora.

WEB PO VLASTNÍ OSE

Webová stránka se základní adresou www.whooshback.com (lze použít i www.historievkartach.cz) slouží jako e-shop, kde si lze sady Whooshback! zakoupit. Důležitější je ale funkce výuková. Registrovaný uživatel, který fyzicky vlastní sadu Whooshback!, dostává plný přístup k obsahu webu (zakoupené sady). Výhledově bude moci karty také hodnotit. Každé jednotlivé kartě udělit procentuální hodnocení. To pak bude možné využít v některých specifických hrách s kartami. K textům karet či celých sad budou moci registrovaní uživatelé přidávat i externí odkazy či pozvánky na tématické akce.

DIVOKÉ KARTY

Ve své sadě Whooshback! jste kromě balíčku základních karet našli také jednu Divokou kartu. Co s ní? Ta první je pouze ukázková, úvodní. Ovšem Divoké karty budou přibývat podle zájmu uživatelů. Sada Whooshback! řeší jednu dějinnou událost, v tomto případě Československé legionáře v Rusku, na pouhých 108 kartách. Mnohé uživatele jistě napadne, že nějaká epizoda v našem příběhu chybí. Případně nějaký artefakt, místo či osobnost. Osobností máme na kartách jenom 32, a přitom legionářů v Rusku bylo přes 60 000! Je nepravděpodobné, že by vznikla sada Československé legie v Rusku II. a plnohodnotně a smysluplně by doplnila sadu první. Události a osobnosti lze ale u stávající sady doplňovat Divokými kartami. Ty mohou rozšiřovat stávající časovou osu i počet osobností. Každá Divoká karta bude mít své číslo, bude evidovaná na webové stránce a bude ji možné dokoupit zvlášť. O jejich vzniku budou moci rozhodovat registrovaní uživatelé, kteří fyzicky vlastní sadu Whooshback!, a to na tomto webu.

PRO KOHO TO JE?

Whooshback! je určený primárně pro milovníky historie, případně konkrétní historické události. Dobře doplní jejich sbírku literatury. Je rovněž vhodný pro hráče a sběratele karetních a stolních her. Whooshback! je ale také z velké části výuková pomůcka. Jako takový najde uplatnění v každé rodině s dospívajícími dětmi. A v neposlední řadě může doplnit výuku na druhém stupni základních škol a na školách středních.

Užijte si svou sadu Whooshback!

Jak si se sadou hrát

S naší sadou si určitě zahrajete Kanastu, Žolíky, Poker, Kent, Autobus, Oko bere, Domino, Vole padni, Domeček (Záchod), Prší a mnohé další. Pravou podstatou sady Whooshback! jsou ale hry pro sadu specifické, v nichž si hráči zdokonalují znalosti o tématu, na které je sada zaměřena.

STŘÍPKY ČASOVÉ OSY

Základem sady Whooshback! je sestavování časové osy. Zkuste ji sestavit bez našeho klíče. A třeba do jiného obrazce, ale aby stále chronologicky dávala smysl. Můžete si zahrát i Střípky časové osy, kdy hráči se střídají v lízání karet z balíčku a vykládají je před sebe do své vlastní osy. Pokud líznutá karta do osy chronologicky nezapadá (hráč si její umístění před soupeři neobhájí), nechává si ji hráč v ruce, dokud si nelízne vhodnou kartu, která ji s tou předchozí v ose propojí.

MYŠLENKOVÉ MAPY

Myšlenkové mapy vypadají jako paprsky, které vybíhají od ústředního motivu a mohou se dále větvit. Takové myšlenkové mapy můžete vytvářet kolem karty osobnostní či událostní, a to buď s ostatními hráči společně, nebo každý hráč svou myšlenkovou mapu kolem své karty. Podobně jako u „Střípků“ hráči postupně odebírají karty z lízacího balíčku a přikládají se do své myšlenkové mapy.

ŘEKNI, CO VÍŠ

Tuto hru si nejlépe zahrajete ve větším kolektivu, ideálně ve školní třídě. Hráč na tahu si lízne náhodnou kartu a musí před ostatními vyslovit pět faktů, které o události či osobnosti ví. Ostatní hráči mu mohou oponovat. V hromadné variantě hry si odeberou kartu všichni hráči najednou a napíšou svých pět faktů na papír. První hráč potom představí svými fakty svou kartu, navazuje další hráč, který se jako první přihlásí, že jeho karta s fakty souvisí. Takto lze odvyprávět dlouhý příběh na dané téma.

HÁDEJ, KDE JSEM, KDO JSEM

Jeden hráč si vylosuje náhodnou kartu a ostatní hádají událost nebo osobnost na kartě. Tázaný může odpovídat pouze ANO a NE, případně „samá voda, přihořívá, hoří“. Kdo kartu uhodne, je další v pořadí jako tázaný.

SOUVISLOSTI

V této hře se oddělí karty osobností od karet událostních. Každý hráč si odebere náhodných pět karet osobností a vyloží je před sebe tak, jak si myslí, že mají spolu přímou souvislost. Poté hráči jeden po druhém odebírají karty z lízacího balíčku událostí. Pokud má líznutá karta přímou souvislost mezi dvěma osobnostmi vedle sebe (například karta znázorňuje bitvu u Bachmače a oba muži v ní bojovali), umístí ji mezi ně. Pokud to nedokáže do deseti sekund, nebo pokud své umístění neobhájí před soupeři, kartu musí odložit mimo hru. Pak pokračuje další hráč. Vyhrává ten, kdo propojí všech svých pět osobnostních karet čtyřmi kartami událostními.

PŘIDEJTE SVOU HRU!

Vymýšlejte své vlastní hry se sadou Whooshback! a posílejte je na info@whooshback.com. Budeme je zde postupně zveřejňovat pro ostatní hráče.

Tiráž

Texty: Zdeněk Ležák, Ivan Verner

Výtvarník: Michal Kocián

Editace: Martina Ležáková

Grafický zlom: Jakub Záruba

Tisk: ABone

Vydal: BcA. Zdeněk Ležák, vyšlo 12/2020