od poloviny roku 1918
Život na magistrále

Obsazení transsibiřské magistrály přineslo legiím starost o servis trati a vlaků. Ruku k dílu přiložily i stovky československých odborníků, kteří na Sibiři žili. Legie převzaly správu nad více než stovkou průmyslových dílen a podniků v oblasti, a také dvěma desítkami dolů. Prozíravě si zajistily soběstačnost v zásobování zbraněmi a municí a pochopitelně i potravinami. Vzniklo Technické oddělení Čs. armádního sboru, což byl podnikatelský subjekt, jenž podniky a doly vlastnil, a také s jejich produkty obchodoval. Staral se o prodej vytěžených drahých kovů a obchodoval třeba i s kožešinami. V Jekatěrinburgu vyráběli Čechoslováci měsíčně tisíce párů bot, které dodávali i na ruský trh. Obchod s obilím v režii legií se rozšířil i do Číny. Koncem roku 1919 na Sibiři vznikla i Banka čs. legií, která se stala základem pozdější Legiobanky.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.