1895—1979
Ludvík Svoboda

V bitvě u Zborova došlo ke kuriózní situaci, kdy na rakousko-uherské straně bojoval Klement Gottwald a v řadách legií Ludvík Svoboda. Ten druhý byl do rakousko-uherské armády odveden v roce 1915a putoval na východní frontu. Tam rychle přešel do ruského zajetí a roku 1916 nastoupil do čs. legií. Bojoval v bitvách u Zborova i Bachmače a domů se vrátil v hodnosti kapitána. Zůstal v armádě a působil na Vojenské akademii v Hranicích. Po okupaci republiky přešel do Polska, kde velel krakovskému vojenskému táboru, přes který mířili naši vojáci do zahraničí. Později velel čs. jednotkám v SSSR, s nimiž osvobozoval Československo. Jako poválečný ministr národní obrany pomáhal komunistům k upevnění moci, pak ale upadl v nemilost. Za Pražského jara v roce 1968 byl zvolen prezidentem republiky.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.