1850—1937
Tomáš G. Masaryk

Snaha o lepší pochopení politického dění u nás vedla Tomáše Garrigua Masaryka ke studiu dějin a cestám po Evropě i do Ruska. V roce 1905 založil Českou stranu pokrokovou a byl zvolen jejím poslancem do Říšského sněmu. Na podzim 1914 odjel z vlasti a už se nemohl vrátit. Při pobytu ve Švýcarsku v roce 1915 byl totiž na něj v Rakousko-Uhersku vydán zatykač. Pobytu v zahraničí ale Masaryk využil k získání podpory pro samostatný československý stát. Na jaře 1917 odjel do Ruska, aby tamní čs. vojska dodala tomuto požadavku větší váhu. Legie se pak staly oficiálními spojenci francouzské armády. Z Ruska Masaryk na jaře 1918 odjel do USA, kde přesvědčil amerického prezidenta Wilsona k prosazování nároků slovanských a dalších národů na sebeurčení. Tam ho zastihl vznik Československa a zpráva o jeho volbě prezidentem.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.