28. října 1918
Vznik Československa

Úsilí o vznik samostatného československého státu bylo poprvé ofi ciálně formulováno v Prohlášení Českého komitétu zahraničního v Paříži 14. listopadu 1915. Aktivovalo nejen zahraniční krajanské spolky (hlavně v USA), ale především československé legie. Až počátkem roku 1918 se zapojili i domácí politici, kteří v Tříkrálové deklaraci požadovali samosprávu českých zemí. Toho roku dosáhl T. G. Masaryk příslibu hlavních mocností Dohody o uznání nezávislosti a vytvořil v Paříži prozatímní československou vládu. V Čechách se následně politické strany dohodly na ustavení Národního výboru československého, jenž měl převzetí moci připravit. 28. října 1918 vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu československého. Mezinárodně uznáno bylo Československo až v polovině roku 1919.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.