od léta 1917
Zajatci dobrovolci

Úspěšné vystoupení 1. čs. sboru u Zborova, jeho disciplína a bojová morálka, přineslo od 2. července 1917 úplné uvolnění náboru zajatců z východní fronty do čs. jednotek. Díky masovému náboru dobrovolníků z řad českých a slovenských zajatců byly na Ukrajině zformovány pluky druhé čs. divize. K úspěšnému náboru přispěl nový statut pro čs. vojska, který jim 9. října 1917 přiznal vysokou míru autonomie. Na rozsáhlé agitaci se podílel také T. G. Masaryk, který neúnavně vysvětloval význam osobního přínosu každého jednotlivce pro vytvoření samostatného státu. Do čs. jednotek se do konce srpna 1917 přihlásilo 7000 nových vojáků, během září pak 22 000 a v říjnu už přes 40 000. Původní brigáda se rozrostla v armádní sbor se dvěma divizemi, nyní už s vlastní artilerií, ženisty a technickými oddíly.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.