3. března 1920
Poklad za průjezd

Stahování legií do Vladivostoku znamenalo také každodenní boje s bolševickými oddíly, které na jejich vlaky útočily. Čechoslováci proto bolševikům nabídli příměří. Zástupci sovětské 5. armády odpověděli ultimátem odevzdání zbraní a veškerého vojenského materiálu, především pak odevzdání carského pokladu. To československá strana nejprve odmítla, ale později přistoupila na dohodu, že poklad odevzdá irkutskému sovětu při odjezdu posledního vlaku s legionáři z Irkutska. Dohoda byla totiž jediným možným řešením. Obě strany vytvořily společnou komisi, zaručující korektní předání pokladu. Kontrola a předávání začaly 27. února 1920. Po několika dnech komise potvrdila, že od 4. ledna 1920, od kdy legie poklad držely, do dne předání k žádným nezaprotokolovaným ztrátám na pokladu nedošlo.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.