7. února 1920
Příměří a odsun

Dne 7. února 1920 bylo uzavřeno příměří mezi zmocněnci Čs. vojska na Rusi a sovětské 5. armády. Domluvili se, že budou udržovat neutrální pásmo podél transsibiřské magistrály. Bolševici se zavázali, že dodají pro evakuační vlaky legií potřebné uhlí a dopraví k jejich zadnímu voji všechny spojenecké jednotky, které se zdržely na magistrále za sovětskými liniemi. Československá strana se na oplátku zavázala k rychlému postupu na východ s tím, že nebude odvážet materiál, který nepotřebuje k přesunu, nebude za sebou ničit trať, nepodnikne žádné kroky k osvobození zatčených členů ruské sibiřské vlády a vrátí zbytek zlatého pokladu. V den uzavření dohody bolševici popravili admirála Kolčaka, kterého jim Čechoslováci v rámci jednání vydali. Evakuace vojska trvala dalšího půl roku.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.