29. května 1918
Dobytí Penzy

V Penze se 27. května 1918 konal mítink čs. vojáků, na němž se je místní sovět neúspěšně snažil naverbovat do Rudé armády. Představitelé obou táborů se dohodli, že do města nebudou povolávat po tři dny žádné posily, ovšem hned následující den přijel vlak s čínskou osádkou ve službách bolševiků se třemi obrněnými automobily, dělem a kulomety. Na její provokace zareagoval por. Švec rozkazem k útoku. Rychle a efektivně celý vlak i s osádkou zajal. Překvapený sovět začal vyjednávat o jeho vrácení, ale zatím povolal další posily. Ovšem por. Švec už měl plán na dobytí města. Posily přijely po půlnoci 29. května a ve čtyři ráno byl zahájen útok. Boj trval až do poledne. Čs. jednotky nejprve obsadily nádraží a pak střed města. Představitelům sovětu se podařilo uprchnout. Vítězové zajaté Rusy propustili, ale internacionalisty zastřelili.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.