1889—1918
Boris F. Ušakov

Ruský plukovník v československých službách Boris Fedorovič Ušakov byl skvělý taktik, který uskutečnil řadu smělých bojových operací. Vystudoval Michajlovovu válečnou akademii a pak působil ve štábu Vilenského vojenského okruhu. Už jako podplukovník se osvědčil v boji u Bachmače, kam se dostal náhodou, když jel od Žitomíru se svým ruským plukem. Velel zadnímu voji legií, který umožnil úspěšný ústup zbytku vojsk. U čs. jednotek pak už zůstal a stal se náčelníkem štábu 2. divize. V bojích u Bajkalského jezera naplánoval a uskutečnil obchvat s lodním výsadkem, kterým zabránil zničení železničních tunelů. Nečekaný ústup pluku ruské armády, s nímž se „táta“ Ušakov (tak ho legionáři nazývali) měl spojit, vedl k jeho omylu, když rudými hvězdami neoznačené bolševiky považoval za spojence. Byl zajat a umučen k smrti.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.