březen 1918
Německé zisky

Od února do března 1918 podnikly Centrální mocnosti (především Němci) ofenzivu proti bolševickému Rusku. Vzhledem ke vnitřnímu rozkladu nebyla ruská armáda schopna účinně vzdorovat. Němci dobyli kromě Ukrajiny, Pobaltí a Běloruska i Krym. Bolševici byli vnějšími i vnitřními okolnostmi donuceni přistoupit k nevýhodnému jednání o míru. Klid zbraní, který byl dohodnut v brestlitevském míru, byl na straně bolševiků motivován také iluzí, že komunistická revoluce může brzy vypuknout i v Německu nebo Rakousko- Uhersku. Němci ale měli problém především na západní frontě, takže museli situaci na východě rychle řešit. Podepsali mír s Ukrajinou a ruští bolševici byli nuceni se zřeknout svých území, která v té době Centrální mocnosti držely v rukou, a navíc vyklidit oblast na kavkazské frontě.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.