červen 1917
Kornilovci

Kornilovci byli elitní vojáci generála Lavra G. Kornilova (1870 až 1918), velitele 8. ruské armády. Tento sibiřský kozák měl Čechy rád, protože mu jeden pomohl uprchnout z rakousko-uherského zajetí. Asi 120 českých kornilovců se jako úderná jednotka zúčastnilo Kerenského ofenzivy a v bitvě u Stanislavova zvítězili. Bojovali také u Zborova, ale na rozdíl od Čs. střelecké brigády se o nich příliš nemluví, přestože pronikli nejhlouběji na nepřátelské území a stáhli se až po téměř dvou týdnech. Kornilov chtěl také se svými jednotkami zaútočit na Petrohrad a převzít moc, protože se obával, že Prozatímní vláda nevydrží tlak bolševiků. To se mu nepodařilo. Čeští kornilovci pak pod jeho velením bojovali v tzv. Dobrovolné armádě na Donu a u Kyjeva. Na levém rameni uniformy nosili umrlčí lebku se zkříženými meči a nápisem Kornilovci.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.