od července 1917
Zborovský věhlas

Skvělé bojové vystoupení čs. jednotek u Zborova nezůstalo bez odezvy. Zásluhu na tom měli legionářský novinář Rudolf Medek. Přestože bitva skončila nakonec porážkou legií, musel svět ocenit jejich odhodlání. Bitvě se věnovaly i největší světové deníky. Pro snahu vytvořit samostatný československý stát to bylo nesmírně důležité. Svět se dozvěděl, že existují nějací Čechoslováci, a za co bojují. T. G. Masaryk se vyjádřil v tom smyslu, že „ukázali přátelům i nepřátelům, že náš národ je rozhodnut domoci se své národní a politické samostatnosti“. Generál Alexej A. Brusilov se při setkání s Masarykem před ním po mužickém způsobu uklonil po pás. Praktické důsledky byly však významnější. Rusové přestali komplikovat nábor dalších legionářů. V srpnu 1917 se k legiím hlásilo 7000 nových vojáků, v září už 22 000.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.