10. září 1918
Bitva o Kazaň

Nově vytvořená bolševická 5. armáda se začala 16. srpna 1918 soustředit na dobytí Kazaně. Bolševikům se podařilo získat Romanovský most přes Volhu, takže mohli manévrovat na obou březích. V Kazani měly legie jen asi 700 mužů a proti nim stála více než čtyřnásobná přesila. 18. srpna bolševici nasadili vyzbrojené říční parníky, ty se však podařilo dělostřelcům odrazit. Následně bolševické velení rozhodlo obránce města neustálými útoky vyčerpat. Na konci srpna pak nasadilo do boje 25 000 mužů a 5. září začal generální útok na Kazaň. O dva dny později oznámil plk. Švec generálu Čečkovi, že už není možné město udržet a požádal o povolení k ústupu. Evakuace začala 9. září částečně loděmi po Volze, zbytek ustoupil podél levého břehu. Stáhly se i jednotky Lidové armády plk. Kappela, které původně měly obklíčení bolševiků prorazit.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.