6. října 1918
Ústup z fronty

Počáteční úspěchy na Povolžské frontě byly velmi optimistické. Po obsazení města Syzraň 10. července 1918 bylo vytvořeno předmostí na západním břehu Volhy a útoky směřovaly dál podél řeky. 7. srpna legionáři obsadili Kazaň. Na Povolžskou frontu měla navázat fronta Severouralská. To však už bylo i na zkušené legionáře velké sousto. Bolševici povolali k Volze všechny bojeschopné oddíly, a to i za cenu, že se jinde museli stáhnout do defenzívy. Vítězství přikládali velkou důležitost, o čemž svědčí i fakt, že k obklíčení Kazaně přijel obrněný vlak komisaře Lva Trockého, jehož přítomnost rudoarmějce povzbuzovala. Tamní jednotky měly přednostní zásobování zbraněmi i posilami. Legionáři se nakonec museli stáhnout na východ. První velká porážka se podepsala na jejich bojové morálce.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.