1875—1918
Vjačeslav P. Trojanov

Ruský generál Vjačeslav Platonovič Trojanov se proslavil jako velitel legií v bitvě u Zborova. Vystudoval junkerské učiliště, zúčastnil se války s Japonskem a do světové války vstoupil jako major, ale brzy byl povýšen na podplukovníka. V květnu 1915 se stal velitelem České družiny, která předtím prodělala těžké boje s velkými ztrátami. Trojanov jí ale brzy vrátil bojeschopnost. Pod jeho velením se Česká družina přeměnila na Čs. střelecký pluk, který v bitvě u Zborova dobyl slavného vítězství s velkým zahraničním ohlasem. Čechoslováci využili taktiku, kterou se naučili z průzkumů – pronikat v malých jednotkách za linie nepřítele. Trojanov byl poté povýšen na generálmajora a pověřen velením finské střelecké divize. S ní byl vyslán na rumunskou frontu, kde ho zastihl bolševický říjnový puč. Tam také padl při střetu s bolševiky.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.