7. listopadu 1917
Bolševická revoluce

Situaci v ruském zázemí i na frontě změnil další státní převrat. Bolševici se po celý podzim 1917 snažili na svou stranu získat sověty, které do té doby ovládali socialisté. Sověty byly lidové rady, jakési samosprávní orgány, které měly místní, regionální či celostátní působnost. V Petrohradě se 7. listopadu (podle tamního kalendáře 25. října) konalo II. zasedání všeruského sovětu. V předvečer sjezdu se vrátil z ilegality Lenin a spolu s Trockým vyhlásil povstání. Rudé gardy pod vedením vojenského revolučního výboru petrohradského sovětu, jemuž předsedal Trockij, obsadily důležité úřady a komunikace. Zároveň dobily Zimní palác, kde sídlila Prozatímní vláda. Poté bolševici v provolání „K občanům Ruska!“ oznámili veřejnosti, že se jménem dělnické třídy ujímají moci. Sjezd sovětů pak ustavil tzv. dělnicko-rolnickou vládu.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.