1874—1920
Alexandr V. Kolčak

Samozvaný vládce Ruska, admirál Alexandr Vasiljevič Kolčak, byl od mládí námořníkem a jako důstojník se zúčastnil polární výpravy. Ve světové válce velel baltské flotile a jako viceadmirál také fl otile černomořské. Po neshodách s Kerenským a jeho Prozatímní vládou byl jako vojenský pozorovatel vyslán do USA. Po bolševickém puči vstoupil do ruské armády. S podporou kozáků byl prohlášen vrchním vladařem Ruska. Nastolil diktaturu, kterou udržoval terorem. Zpočátku si zajistil i částečnou podporu čs. legií, ale ty čelily provokacím ze strany jeho mužů, proto ho podporovat přestaly. Nakonec Kolčak ztratil i své zahraniční spojence, kteří rozkázali legiím, aby admirála vzaly pod ochranu. Měly ho dopravit do Irkutska, kde na něj čekal „nezávislý“ soud. Než ale rozhodl, místní sovět admirála zastřelil.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.