1883—1951
Sergej. N. Vojcechovský

Smrt od svých krajanů si vysloužil Sergej Nikolajevič Vojcechovský. Narodil se ve Vitebsku a jako důstojník carské armády se zúčastnil rusko-japonské války. Od počátku světové války bojoval na frontě, ovšem v srpnu 1917 vstoupil do čs. legií, kde se stal velitelem pluku Jana Žižky a byl povýšen na generála. Proslavil se zejména dvojím dobytím Čeljabinska. Na konci roku 1918 se zapojil do boje proti bolševikům v rámci ruské armády, protože Čechoslováci Rusko opouštěli. Nakonec i on odjel roku 1921 do Československa, vstoupil zpět do armády a dosáhl hodnosti armádního generála. Na začátku německé okupace byl penzionován, ovšem ihned se zapojil do odbojové organizace Obrana národa, i když byl pod stálým dozorem gestapa. 12. května 1945 ho z Prahy uneslo komando NKVD do SSSR, kde později zemřel v gulagu Ozerlag.

Více o této osobnosti

Příběh Sergeje Vojcechovského, jak jej v skončení druhé světové války uneslo sovětské NKVD, je zachycen v komiksu v knize Stopa legionáře 2.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.