květen až srpen 1918
Legionáři se brání

Čeljabinský incident měl důsledky na obou stranách. Bolševický lídr Trockij vyhlásil, že každý Čechoslovák, jenž bude na železnici přistižen ozbrojený, má být na místě zastřelen. Fakticky tak legionářům vyhlásil válku. Bolševici následně na několika místech na téměř bezbranné Čechoslováky zaútočili. Legionáři se proto rozhodli, že si zajistí přesun na východ sami bez ohledu na předchozí dohodu s bolševiky, tzv. vlastním pořádkem. Trockého hozenou rukavici zvedli a jednali bleskově, čímž bolševiky zcela zaskočili. Brzy se v jejich moci ocitla města na trati od Kazaně na Volze až po Vladivostok. Přestože měli bolševici obrovskou početní převahu, nedokázali svá města ubránit či je dobýt zpět. Legionářům se navíc podařilo spojit své rozdělené skupiny do větších celků. Na konci léta už kontrolovali území v délce 8000 km.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.