1882—1942
Vladimír Haering

Nebývá zvykem, aby zdravotník dosáhl generálské hodnosti. Vladimír Haering to dokázal. Po vystudování medicíny byl za srbsko-tureckého konfliktu v roce 1912 pověřen řízením chirurgického oddělení v Bělehradě. V lednu 1915 byl zajat na ruské frontě a přiřazen k carskému vojsku jako lékař zajateckých táborů. O rok později vstoupil do čs. střelecké brigády, pro kterou vybudoval v Kyjevě vojenský lazaret. Jako lékař se zúčastnil bitvy u Zborova a později organizoval polní nemocnice a lazaretní vlaky na magistrále. V Čeljabinsku vedl největší čs. polní nemocnici na Rusi. Doma pak organizoval vojenskou zdravotní službu a v roce 1928 byl povýšen na brigádního generála. Po okupaci se odmítl podřídit Němcům, byl zatčen a uvězněn. Zemřel na následky týrání v německé káznici v Hamelnu.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.