1892—1948
Radola Gajda

Gajda – rodným jménem Rudolf Geidl – se narodil v černohorském Kotoru. Aby se za války dostal do Srbské dobrovolnické divize, vydával se za lékaře. Odtamtud vedla jeho cesta do řad čs. legií v Rusku. Velel bojům na transsibiřské magistrále. Se svými muži dobyl v červenci 1918 Irkutsk a byl jmenován generálmajorem. Po dohodě s admirálem Kolčakem pak převzal jeho jednotky a vedl je v boji proti bolševikům. Kolčak ho ve svém velikášství dokonce pověřil dobytím Moskvy. Gajda se však po půl roce vrátil k legiím. Vojenskou kariéru mu v Československu ukončila aféra, kdy byl podezřelý ze špionáže a pokusu o vojenský puč. V civilu se stal vůdcem Národní obce fašistické. Po německé okupaci stranu rozpustil a odešel do ústraní. Po druhé světové válce byl odsouzen ke dvěma letům vězení. Krátce po propuštění zemřel na leukémii.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.