28. června 1914
Sarajevská vražda

Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku 28. července 1914. Už 12. srpna vznikla v Rusku jednotka dobrovolníků s názvem Česká družina. Skládala se z Volyňských Čechů, ale také těch, kteří před válkou v Rusku pracovali. Jednotka se zavázala v rámci carské armády bojovat proti Rakousko- Uhersku. Ruské velení ji využívalo k infiltraci do jednotek nepřítele, ale na druhé straně se mu nelíbilo protimocnářské zaměření jejích členů. Česká družina, která na počátku čítala přes sedm set dobrovolníků, jimž se později říkalo starodružiníci, se stala zárodkem pozdějších československých legií. Její diplomatická část – Rada Čechů na Rusi – vznikla 11. září 1914. Ta svá protirakouská stanoviska předala na audienci caru Mikulášovi II. a tím de facto vyhlásila válku Rakousko-Uhersku s jasným cílem osamostatnění Českého království.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.