25. května 1918
Zbabělé výpady

Vyzrazením Trockého telegramu byli legionáři varováni. Zvědům se navíc podařilo získat informace o chystaných léčkách přímo ze štábního vlaku Rudé armády. Sovět v Omsku hodlal 25. května 1918 zastavit přijíždějící vlaky legií už před městem a odzbrojit je. Na nádraží pak čekaly kulomety, které měly osádku rozstřílet ještě ve vagónech. Legionáři ale obsadili lokomotivy a před léčkou doslova vycouvali. Pronásledovaly je dva vlaky s bolševickými internacionalisty (především Němci a Maďary) až do stanice Marianovka, kde začaly nádraží ostřelovat. Připravená obrana útočníky od vlaků odřízla a eliminovala. Další den číhali internacionalisté s kulomety na nádraží v Irkutsku. Po zahájení palby na čs. vlak jeho osádka vyskákala a holýma rukama zaútočila. Získanými zbraněmi pak obsluhu kulometů pobila.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.