1880-1961
Eduard Kadlec

Velmi svérázný, takové bylo hodnocení generála Eduarda Kadlece. Pocházel z brněnské úřednické rodiny a roku 1900 absolvoval kadetní školu ve Vídni. Kvůli sporům s nadřízenými opustil rakousko-uherskou armádu a přihlásil se ke službě v Belgickém Kongu. Světová válka ho ale zastihla na dovolené v Čechách, kde byl opět zařazen do armády. Na jaře 1917 padl do ruského zajetí v Przemyslu a v zajateckém táboře vstoupil do čs. jednotek. V srpnu toho roku byl už jako plukovník pověřen velením všech čs. vojsk směřujících do Vladivostoku. Protože mluvil francouzsky, stal se velitelem rumunských dobrovolníků. Po návratu do vlasti byl velitelem divize a do důchodu odešel roku 1937 jako armádní generál. Ze své vily v Brně byl roku 1948 vystěhován komunisty a degradován na vojína. Zemřel v zapomnění.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.