Divoká karta
Čs. legie na Rusi

Ve své sadě Whooshback! jste kromě balíčku základních karet našli také jednu Divokou kartu. Co s ní? Tato je pouze ukázková, úvodní. Ovšem Divoké karty budou přibývat podle zájmu uživatelů. Sada Whooshback! řeší jednu dějinnou událost, v tomto případě Československé legionáře v Rusku, na pouhých 108 kartách. Mnohé uživatele jistě napadne, že nějaká epizoda v našem příběhu chybí. Případně nějaký artefakt, místo či osobnost. Osobností máme na kartách jenom 32, a přitom legionářů v Rusku bylo přes 60 000! Je nepravděpodobné, že by vznikla sada Československé legie v Rusku II. a plnohodnotně a smysluplně by doplnila sadu první. Události a osobnosti lze ale u stávající sady doplňovat Divokými kartami. Ty mohou rozšiřovat stávající časovou osu i počet osobností. Každá Divoká karta bude mít své číslo, bude evidovaná na této webové stránce a bude ji možné dokoupit zvlášť. O jejich vzniku mohou rozhodovat registrovaní uživatelé, kteří fyzicky vlastní sadu Whooshback!, a to zde na webu www.whooshback.com.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.