1883—1943
Karel Voženílek

Jako sládek pivovaru přijel Karel Voženílek do Ruska v roce 1907. V srpnu 1914 se přihlásil do České družiny. Začal jako průzkumník a postupně byl povyšován. Od června 1917 velel rotě v pluku Mistra Jana Husi, před Zborovem však onemocněl a musel do nemocnice. Když se uzdravil, velení legií mu svěřilo prapor, s nímž se zúčastnil bojů u Bezenčuku a Buzuluku. Po sebevraždě plukovníka Švece v roce 1918 převzal velení střelecké divize Husitské a počátkem prosince dostal i jeho hodnost. Poté bylposádkovým velitelem v Kurganu a v Irkutsku. Po návratu do Československa byl vyslán s divizí do bojů s Maďarskem na Slovensko. Už jako generál se v říjnu 1921 stal zástupcem náčelníka Hlavního štábu čs. branné moci. Absolvoval stáže v zahraničí a nabyté zkušenosti využil jako přednosta I. odboru Ministerstva obrany.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.