15. srpna 1918
Lodní bitva

Problémovým místem magistrály bylo jezero Bajkal kontrolované bolševiky. Řešení našel ruský velitel čs. oddílů Boris Ušakov. Hodlal bolševikům vpadnout do zad. Už v červenci 1918 se legionáři zmocnili parníku Sibirjak, který připlul do Nikolajevského závodu pro zásoby. S ním se vydali do Irkutsku a Listyjanky, kde ukořistili další parníky Burjat a Feodsia. Vlečená plavidla za parníky legionáři vyzbrojili provizorně houfnicemi a s touto flotilou se vydali 15. srpna k Posolsku. V přístavu dělostřelbou potopili ozbrojený ledoborec Bajkal a na ústup zahnali parník Krugobajkalec. Výsadku legií ovšem zabránil přijíždějící obrněný vlak, proto se čs. jednotky raději vylodily opodál. Výsadek se spojil s Východní skupinou vojsk a legie se zmocnily padesáti vlaků ve stanici Posolskaja. Boris Ušakov však padl do zajetí a byl bolševiky umučen.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.