1883—1961
Prokop Maxa

Politik a diplomat Prokop Maxa se sice v bojích neproslavil, ovšem po svém zajetí na ruské frontě patřil k hlavním organizátorům legií. Ještě před válkou byl jako profesor obchodní akademie v Praze přívržencem Masarykovy realistické strany. V Rusku vedl jednání se sovětskou vládou, a přestože ze svého přesvědčení prosazoval slovanskou vzájemnost a sbližování se s bolševickým Ruskem, byl v roce 1918 bolševiky držen několik měsíců jako rukojmí. Po návratu domů se stal diplomatem a blízkým spolupracovníkem Edvarda Beneše. V roce 1939 emigroval a v letech 1941 až 1945 vykonával funkci předsedy Státní rady československé. Po osvobození a převzetí moci komunisty se stal k novému režimu loajální. Zároveň ale vytvořil akční výbor Československé obce legionářské začleněné do Svazu bojovníků za svobodu.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.