1848—1933
Jaroslav Červinka

O dva roky starší než Masaryk byl Jaroslav Červinka úředně potvrzeným nejstarším čs. legionářem. Působil postupně ve třech armádách a bojoval už v bitvě u Hradce Králové v roce 1866. Dlouho před válkou odešel z rakousko-uherské armády a vystěhoval se do Ruska. Tam vstoupil do carské armády, v níž roku 1908 dosáhl hodnosti generála. Rok poté odešel do penze, ovšem hned na počátku Velké války se hlásil zpět do služby. Carská armáda ho jmenovala poradcem ve styku s československými vojáky. Odtud v dubnu 1917 vstoupil do řad legií. Měl přístup do nejvyšších kruhů ruské armády a mohl vyjednávat o potřebách legií. Do vlasti se vrátil po skončení války přes Ukrajinu a poté sloužil jako generál v československé armádě. V penzi napsal dvě vzpomínkové knihy. Zemřel roku 1933 a byl pohřben se všemi poctami.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.