1883—1983
Mikuláš A. Číla

Mikuláš Antonín Číla se proslavil jako velitel transportu zlatého ruského pokladu. Vystudoval Umělecko-průmyslovou školu a jako člen Sokola v roce 1909 odešel do Ruska, aby pomohl zavést novou tělovýchovnou metodiku na tamních školách. Počátkem války vstoupil do České družiny a jako rozvědčík zakresloval nepřátelské pozice. V bitvě u Zborova už sloužil jako velitel roty a krátce poté se stal zástupcem velitele pluku. V únoru 1920 byl v Irkutsku pověřen úkolem střežit zlatý carský poklad, který v březnu 1920 předal bolševikům. Po návratu do vlasti zůstal v armádě a dosáhl hodnosti generála. Od roku 1945 až do své smrti působil jako předseda Kruhu starodružiníků, s nimiž se účastnil vzpomínkových akcí. Režimem byl ovšem degradován, vystěhován z bytu a musel si přivydělával malováním obrázků. Dožil se sta let.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.