první polovina května 1918
Cesta na východ stojí

Pod tlakem německé diplomacie zaslal bolševický lidový komisař zahraničí G. V. Čičerin 21. dubna 1918 telegram všem sovětům podél transsibiřské magistrály s výslovným požadavkem, aby urychlily dopravu německých a rakousko-uherských zajatců zpět do Evropy. Měli posílit armády na západní a italské frontě. To ovšem zastavilo přesun čs. legií na východ. Znamenalo to, že se na nádražích magistrály začaly hromadit vlaky s legionáři a zároveň docházelo k incidentům mezi nimi a osádkami vlaků, které mířily opačným směrem. Nucených zastávek zneužívali bolševičtí agitátoři, aby legionáře přesvědčovali ke vstupu do Rudé armády. Cesta čs. jednotek byla paralyzována také telegramem bolševického komisaře pro národnostní záležitosti Josefa Stalina, jenž přesně stanovoval, kolik zbraní si osazenstvo čs. vlaku může ponechat.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.