2. července 1917
Bitva u Zborova

V bitvě u Zborova, která začala v rámci Kerenského ofenzivy 2. července 1917, se ve skvělém světle ukázaly čs. jednotky. V té době šlo o brigádu o síle zhruba 4000 mužů. Ti sice měli tvořit jen podpůrnou jednotku, ale dosáhli největších úspěchů. V prvních dvou hodinách útoku přešli přes první obrannou linii nepřítele, zatímco ruská armáda na křídlech uvázla a vystavila tak Čechoslováky útokům ze stran. Ti navzdory tomu obsadili druhou zákopovou obrannou linii a v poledne i třetí v hloubce až pěti kilometrů. Zmocnili se přitom množství zbraní, munice a zajatců. Neschopnost ruských jednotek však zavinila, že se nepodařilo průlom udržet. Čs. jednotky se musely přizpůsobit a ustoupit. Ofenziva se poté zhroutila. Čechoslováci zaplatili za svůj úspěch dvěma sty padlými a osmi sty raněnými. Sami zajali 3150 nepřátel, především Čechů.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.