26. března 1918
Dohoda o průjezdu

Součástí mírové smlouvy byla i podmínka, že na ruském území nesmějí operovat jednotky nepřátelské Centrálním mocnostem. Na Masarykův rozkaz se proto Čechoslováci chystali k odjezdu do Francie, kde se měli připojit k tamním čs. legiím. Měli odplout přes severské přístavy Archangelsk a Murmansk. To se podařilo jen dvěma transportům, protože oba přístavy na podzim 1917 rychle zamrzly. Dva tisíce legionářů v přístavech uvízlo v mrazu a o hladu. V březnu 1918 byla s bolševiky uzavřena dohoda, která Čechoslovákům zaručovala svobodný průjezd po transsibiřské magistrále na Dálný východ do Vladivostoku, odkud měly být vypraveny lodní transporty do Evropy. Podmínkou bylo odevzdání těžkých zbraní i kulometů a většiny pušek. Zároveň měli legionáři umožnit bolševickým agitátorům nábor svých mužů do Rudé armády.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.