1887—1955
Josef A. Eisenberger

Zatykač na Jaroslava Haška za velezradu pro jeho bolševickou agitaci vydal v Rusku Josef Alexej Eisenberger. Vystudovaný právník a důstojník rakousko-uherské armády padl v únoru 1915 do ruského zajetí. Do čs. jednotek se přihlásil o rok později. Po zahájení bojů s bolševiky byl zvolen předsedou polního soudu Čs. armádního sboru. Po smrti Karla Vašátka se stal počátkem roku 1919 přednostou osobního úřadu při štábu čs. vojska a byl povýšen do hodnosti podplukovníka. Doma pracoval jako přednosta osobního oddělení Ministerstva národní obrany a dosáhl hodnosti brigádního generála. V době protektorátu byl penzionován. Po válce se sice na ministerstvo vrátil, ale roku 1948 odešel do výslužby a změnil si příjmení na Horák. Poté až do své smrti pracoval jako sportovní funkcionář ve Slavii.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.