1884—1952
Václav Šidlík

Sochař Václav Šidlík vystudoval Umělecko-průmyslovou školu a v roce 1913 odešel do Ruska. Válka ho zastihla ve Varšavě a hned v srpnu 1914 vstoupil do České družiny. V legii uplatnil své umělecké nadání, když vyráběl plastické mapy bojiště. Ovšem upozornil na sebe hlavně odvahou při průzkumech. V říjnu 1917 odjel s dalšími legionáři do Francie, v níž se legie teprve formovaly. Tam byl na frontě zasažen plynem a těžce raněn. Byl povýšen na majora a stal se rytířem Řádu čestné legie. Po návratu do vlasti v armádě dosáhl generálské hodnosti a v roce 1940 byl demobilizován. Živil se jako lesní dělník. V květnovém povstání koordinoval odzbrojování Němců. V roce 1948 mu komunisté zabavili vilu a od uvěznění ho uchránil jen špatný zdravotní stav. Zůstalo po něm několik soch, reliéfů a pamětních medailí s legionářskou tématikou.

Obsah je dostupný pouze po přihlášení pro zákazníky, kteří si zaregistrovali svoji zakoupenou sadu.